ครม.รับทราบรายงานภาวะและแนวโน้ม ศก.ไทยของ กนง. มองปี 65 คาด ศก.ขยายตัวที่ 3.4% และปี 66 ขยายตัว 4.7%

เรื่องที่น่าสนใจ

ครม. รับทราบรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองปี 65 คาดเศรษฐกิจขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 และปี 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.7 จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.รับทราบรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดย กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 10 พ.ย.และ 22 ธ.ค.64 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไป กนง.เห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจากช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยด้านอุปทานจะคลี่คลายภายในปี 2565 แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด

สำหรับการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินนั้น กนง.ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องแต่ชะลอลงตามลำดับ โดยปี 65 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี และในปี 66 คาดว่าจะขยายตัวตามการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ส่วนภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย โดยภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ความเสี่ยงด้านเครดิตยังเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสถียรภาพระบบการเงินยังเปราะบาง โดยเฉพาะฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดหลายระลอก ซึ่งอาจชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไป จึงต้องติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงระยะปานกลางที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้อและอาจรุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ กนง.ยังได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย ประกอบด้วย ในปี 65 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 และปี 66 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.7 จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่มูลค่าการส่งออกในปี 65 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.51 และปี 66 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.9

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยว คาดว่าปี 65 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 5.6 ล้านคน และปี 66 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 20 ล้านคน ด้านการบริโภคภาคเอกชนปี 65 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 และปี 66 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปี65 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 และปี 66 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการโดยปี 65 ปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.7 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นชั่วคราวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และปี 66 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket