พรีมิกซ์และประเภทของพรีมิกซ์

News

พรีมิกซ์มักจะหมายถึง สารหรือ วัตถุที่ผสมในระยะแรกในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย คำนี้มักใช้กับคอนกรีตในงานวิศวกรรมโยธา แอสฟัลต์แผ่น พรีมิกซ์ของน้ำมันดินและทราย (มีหรือไม่มีสารตัวเติม) และประกอบด้วยมวลรวมหยาบที่เกิน 30% วางในความหนาตั้งแต่ ¾” ถึง ½” (พรมหนาแน่น โลหะหินถูกทิ้งและบิ่นจำกัดที่ 30% เป็นทราย) แอสฟัลต์คอนกรีต พรีมิกซ์ของน้ำมันดินและทราย (มีหรือไม่มีสารตัวเติม) และมวลรวมแร่ขนาดใหญ่กว่าทรายไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ำหนัก ผสมและวางที่อุณหภูมิสูงประมาณ 35 องศาฟาเรนไฮต์ และต้องใช้สารยึดเกาะที่หนักโดยทั่วไปคือ 50- 60, 60-70, 70-80, 85-100. ไพรม์โค้ท – การใช้สารยึดเกาะเบื้องต้นกับพื้นผิวทางหลวงที่ดูดซับได้ก่อนการสร้างเสื้อโค้ทที่สวมใส่ Tack Coat – การใช้งานเบื้องต้นของสารยึดเกาะกับพื้นผิวที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการยึดเกาะอย่างทั่วถึงระหว่างโครงสร้างใหม่และพื้นผิวที่มีอยู่ ไพรม์โค้ทช่วยในการส่งเสริมและรักษาการยึดเกาะของพื้นถนนและพื้นผิวบิทูมินัส โดยการเคลือบพื้นผิวของฐานถนนล่วงหน้าและการติดโค้ทจะติดกาวโดยการเจาะไพรม์โค้ตในช่องช่องว่างใกล้พื้นผิว

พรีมิกซ์มักจะหมายถึงสารหรือวัตถุที่ผสมในระยะแรกในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่าย

คำนิยาม:

สิ่งที่ผสมหรือผสมจากส่วนผสมหรือองค์ประกอบตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปก่อนนำไปใช้

คำนี้มักใช้กับคอนกรีตในงานวิศวกรรมโยธา พรีมิกซ์มักจะหมายถึงสารหรือวัตถุที่ผสมในระยะแรกในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่าย.

ประเภทของพรีมิกซ์ 1. แผ่นยางมะตอย 2. แอสฟัลต์คอนกรีต 3. ไพรม์โค้ท 4. แทคโค้ท

Types of premix

1.Sheet Asphalt

2.Asphalt concrete

3.Prime-coat

4.Tack-coat

 

แผ่นยางมะตอย

พรีมิกซ์ของน้ำมันดินและทราย (มีหรือไม่มีสารตัวเติม) และประกอบด้วยมวลรวมหยาบที่เกิน 30% วางในความหนาตั้งแต่ ¾” ถึง ½” (พรมหนาแน่น โลหะหินถูกทิ้ง และจำกัด 30% ส่วนที่เหลือเป็นทราย )

คอนกรีตแอสฟัลต์:

คอนกรีตผสมเสร็จ / ปาดปูน | Creagh พรีมิกซ์ของบิทูเมนและทราย (มีหรือไม่มีฟิลเลอร์) และมวลรวมแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ำหนัก ผสมและวางที่อุณหภูมิสูงประมาณ 35 องศาฟาเรนไฮต์ และต้องใช้สารยึดเกาะหนักโดยทั่วไปคือ 50-60, 60 -70, 70-80, 85-100.

 

ไพรม์โค้ท

การใช้สารยึดเกาะเบื้องต้นกับพื้นผิวทางหลวงที่ดูดซับ

วัตถุประสงค์ของไพรม์โค้ท:

  • ช่วยส่งเสริมและรักษาการยึดเกาะระหว่างฐานถนนและพื้นผิวบิทูมินัสโดยการเคลือบพื้นผิวของฐานถนนล่วงหน้าและการติดโค้ทจะติดกาวโดยการเจาะไพรม์โค้ตในช่องช่องว่างใกล้พื้นผิว
  • ช่วยจับอนุภาคละเอียดของมวลรวมเข้าด้วยกันในพื้นผิวของฐานถนน

หากการใช้พื้นผิวล่าช้าด้วยเหตุผลบางประการ จะเป็นการจัดเตรียมฐานถนนหากนำไปใช้กับผลกระทบที่เป็นอันตรายของปริมาณน้ำฝนและการจราจรที่เบาบาง

 

แทคโค้ท:

การใช้งานเบื้องต้นของสารยึดเกาะและพื้นผิวที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะกับโครงสร้างใหม่และพื้นผิวที่มีอยู่อย่างทั่วถึง