เลขาสมช. ยันแค่ระงับ Test and Go ไม่ได้ยกเลิก ที่อนุมัติแล้ว มาได้ปกติ

เรื่องที่น่าสนใจ

วันที่ 7 ม.ค.2565 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช)​ กล่าวว่าการยกระดับมาตรการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ได้ระงับการลงทะเบียนประเภท Test and Go ออกไปก่อน โดยจะมีการประเมินและพิจารณาอีกครั้ง โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วยังสามารถเดินทางเข้ามาได้ตามมาตรการที่กำหนด และตามวันเวลาที่ขออนุมัติไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

ส่วนกรณีที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน ภายหลังที่ศบค.มีมติยกระดับมาตรการว่า​ สำหรับการเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า สำหรับบริโภคสุราในร้านอาหาร กำหนดให้ร้านอาหารปิดตามเวลาที่กำหนด และจำกัดเวลาบริโภคสุรา ไม่เกิน 21.00 น.

โดยจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคสุราได้ ต้องผ่าน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น​ และย้ำว่ามีการขยายเวลา Work From Home ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อบริการประชาชน และการดำเนินงานขององค์กร​

ในส่วนสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เต็มรูปแบบ ยังคงงดการเปิดให้บริการ แต่สามารถขอเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทม. ตรวจประเมิน และพิจารณาอนุญาตก่อนการเปิดกิจการ และจัดระบบกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด​

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19