Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

วิธีขอขมากรรมจากการทำแท้ง

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

.ทําบุญให้ลูกที่หลุด,วิธีทําบุญให้ลูกที่เสียไป,ทำบุญให้ลูกที่เสียชีวิต,วัดแก้กรรม,วิธีแก้กรรมเรื่องลูก,แก้กรรมทําแท้งลูก,แก้กรรมทําแท้ง,วิธีตัดกรรมจากลูก,ทําบุญให้ลูกในครรภ์,ทําสังฆทานให้ลูก

 

1. จุดธูป 1 ดอกในที่โล่งแจ้งในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน

จากนั้นกล่าวว่า

.
ข้าพเจ้าขอตั้งชื่อลูกของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดด้วยการทำแท้งให้ชื่อ………นามสกุล………เมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญกุศล ข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้กับชื่อนี้ เพื่อเป็นการสะสมบุญเพื่อให้เขาได้กลับไปสู่ภพภูมิที่ถูกต้องต่อไป

 

2. ถวายสังฆทาน

โดยจัดชุดประกอบด้วย

1. ผ้าไตรจีวร 1 ชุดหรือถวายอังสะและสบงตามกำลังที่เรามีอยู่

2. เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุ เช่น สบู่ ยารักษาโรค เป็นต้น

3. จัดเตรียมพระปางสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 1 องค์ (สาเหตุที่ต้องขอขมาผ่านพระปางสะดุ้งมาร เพราะ พระปางสะดุ้งมารก็คือพระปางมารวิชัย ที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพระประธานในวัด การขอขมากรรมต้องขอผ่านพระปางสะดุ้งมารนี้ เพื่อพระท่านจะได้นำคำขอขมากรรมของเราไปสู่เจ้ากรรมนายเวร)

เพื่อใช้ในการประกอบพิธีแก้กรรมและวิบากกรรม จากนั้นเขียนใบปวารณาถวายและมอบปัจจัยแก่ไวยาวัจกร

ในการถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นการแก้กรรมหรือทำบุญถวายสังฆทานเราควรไม่เจาะจงพระภิกษุเราควรทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

จากนั้นให้บอกกล่าวแก่พระภิกษุว่า

.
ในการมาถวายสังฆทานครั้งนี้ เรามาเพื่ออุทิศให้กับลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว

จากนั้นกรวดน้ำให้ลูกที่เราทำแท้งไป กล่าวขออโหสิกรรมให้แก่ลูกที่เราทำแท้งไป

(พยายามถวายสังฆทาน ให้ได้อย่างน้อย 9 ครั้ง)

คำอธิฐานกรวดน้ำ

พูดหลังจากพระขึ้นคำกรวดน้ำว่า “ยะถา วาริวะหา”

.
วันนี้ พ่อและแม่มาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกของข้าพเจ้าชื่อ…….กรรมทำแท้งที่พ่อและแม่ได้ทำไปโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขอให้ลูก… (เอ่ยชื่อลูก )… โปรดอโหสิกรรม ขอให้ลูกเปิดทาง เปิดที่ทำกิน เปิดโชค เปิดลาภ ให้พ่อและแม่ด้วย นับแต่บัดนี้ขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปเกิดในพระสะดุ้งมารและไปเกิดบนศาลา ไปอยู่ในร่มพระพุทธศาสนาขอให้ลูกจงพ้นทุกข์และมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป และไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้นไปเทอญ

Quote
Topic starter Posted : 06/05/2021 11:20 am
Share: