Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

"ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ" ยกเลิกไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

1 Posts
1 Users
0 Likes
108 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

2021-12-02-175028 

ใครที่ทำประกันโควิด เจอ จ่าย จบ  ไม่ต้องกังวลใจ  เพราะบริษัทประกันภัย  ไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกัน

 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ห้ามยกเลิก "ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ" แต่สามารถเสนอทางเลือกเปลี่ยนประกันได้ แต่ถ้าลูกค้าไม่สมัครใจเปลี่ยน ห้ามบังคับ และยังได้รับความคุ้มครองตามเดิม  โดย คปภ.ยืนยัน คำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 38/2564 ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกัน  หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

ต่อไปนี้ก็มั่นใจได้ว่า  หากเราต้องประสบพบเจอกับเจ้าโรคร้ายนี้  ก็สามารถเคลมประกันได้อย่างแน่นอนค่ะ  คราวนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างในการขอรับผลประโยชน์  พูดง่ายๆ คือเมื่อเราทราบผลแล้วว่าเป็น   ผู้ติดเชื้อโควิด-19  มีขั้นตอนในการเตรียมตัว และเอกสาร ดังนี้

 1. ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้  ซึ่งจะเป็นทางช่องทางออนไลน์หรือ

โทรศัพท์ก็ได้

 1. เตรียมเอกสารสำหรับการเคลมให้พร้อม ดังนี้
 • กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยภายในกรมธรรม์จะระบุถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ

อาทิ รายละเอียดความคุ้มครอง  ชื่อผู้เอาประกัน ชื่อผู้รับผลประโยชน์  วันที่เริ่ม และ สิ้นสุดสัญญา เป็นต้น

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19
 • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จค่ารักษา หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อโควิด-19

กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์ และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับ  ไม่สามารถคัดลอกได้เอง  ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล และ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกันภัย  ชื่อผู้รับผลประโยชน์  หมายเลขบัตรประชาชน   วันเดือนปีเกิด รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ  ให้ชัดเจน
 1. ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งสามารถส่งได้หลายช่องทาง  เช่นไปรษณีย์  บริษัทขนส่ง เอกสาร และ ควรทำใบปะหน้าที่ระบุรายชื่อเอกสารทั้งหมดส่งไปด้วย  เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
 1. รอรับเงิน หลังเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว  บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ประมาณ 7- 30 วันทำการ

ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบมูลค่าของสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ตามที่ระบุในกรรมธรรม์ด้วยนะค่ะ  หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งบริษัทผู้รับประกันทันที

จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงและมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ธุรกิจประกันชีวิตพร้อมที่จะดูแลและให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะครบกำหนดสัญญาอย่างแน่นอนค่ะ

 

#ยกเลิกประกันชีวิต ได้เงินคืนไหม pantip
#ยกเลิกประกัน SCB
#ยกเลิกประกันสุขภาพ pantip
#ยกเลิกประกันชีวิต allianz ayudhya
#ยกเลิกประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต
#ยกเลิกประกันชีวิต aia
#ยกเลิกประกัน chubb
#แบบฟอร์มยกเลิกประกัน

 
Posted : 03/12/2021 5:13 pm
Share: