ไทม์ไลน์ คนขับรถเมล์ 140 ติดโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 41 มีประวัติสังสรรค์

News

ศบค. แถลงไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ รายที่ 41 พบเป็นหญิงไทย วัย 52 ปี ขับรถเมล์สาย 140 มีประวัติสังสรรค์กับผู้ป่วยเคยติดโควิด-19 มาก่อน

วันที่ 14 เมษายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 34 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,613 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ รวมเป็น 41 ศพ

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 41 เป็นหญิงไทย อายุ 52 ปี อาชีพพนักงานขับรถเมล์สาย 140 มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโต พบประวัติสังสรรค์ดื่มสุราในวงเพื่อนๆ ซึ่งในวงสังสรรค์มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน พบมีผู้ติดเชื้อจากการสังสรรค์ทั้งหมด 10 ราย

26 มีนาคม ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เสมหะ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ และกลับไปปฏิบัติงานได้เป็นปกติ

3 เมษายน มีอาการไข้ ถ่ายเหลว หอบ หายใจเหนื่อย จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในย่านธนบุรี

4 เมษายน ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการแย่ลงเรื่อยๆ

12 เมษายน เสียชีวิต.